Janvāris

 

Decembris

 

Novembris

 

Haiku Galerija

 

Deutsch

 

   

 

Valdis Jansons

 

Janvāris

  

***

zem dzelzceļa stacijas velvēm

kases lodziņa priekšā

tev iedegšu sveces

un tad

 

drezīnā vedīšu tevi

līdz restorāna vagonam

 

steigšos uz darbu

steigšos mājup

gaidīšu nakti

un tad

 

 

 

***

tu – abrene

ziemsvētku laikā

ceļš mani turpu ved 

 

bez liturģijas

bez svecēm un vīraka

bez kopīgām vakariņām

 

reizēm – divi belaši autoostā

reizēm – bufetē uzkodu nav

 

arī es

varbūt esmu vēl abrene

zvaigznes ceļš tevi turpu ved 

 

 

 

 

***

ar sērkokiem tumsā

zīmēju tevi

 

pirmo es dedzu

lai tavas acis redzu

 

otro – lūpas

trešo – kaklu

ceturto piekto sesto

cik cik

 

grimst parīze tumsā

un sērkoki ļoti mirst

redzējuši tevi

 

 

 

ar sērkokiem tumsā

reiz zīmēju tevi

 

 

 

 

***

es redzēju eņģeli sapnī

gribēju pieglausties

bet

 

ne mājā ne dārzā ne kūtī

visā dāvida pilsētā

tevi neatradu

 

 

 

***

 

Saule melnās ubaga brillēs:

Viņa apbrīno grūtnieces ielās,

Viņš - sporta kabrioletus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haiku.tunelis@gmail.com