Papīra pūķis.

Virs pilskalniem, senlejām,

Virs Daugavas miglā.