Pērses krasti.

Rāmi plūst satumsis ūdens.

Dzied vēlīns putns.