Mēness apdārzā

Arī zirneklis šogad

Mazāku tīklu auž.