Vilcienu pāris aiz tilta.

Viens aiztaurē naktī.

Otrs klusē.