Dzeltena lokomotīve

Pēdējo reizi šeit brauca.

Tevi vēl nepazinu.