Pieneņu krelles.

Arī par tauriņiem, bitēm

Baznīcā samaksāts.