Pa straumei

Uz muguras peldu.

Acīs mākoņu asaras krīt.